Bestilling, betaling, depositum

Bestilling af en rejse skal foretages på hjemmesiden www.papugaholidays.dk

Bestilling og betaling af depositum er bindende og er ikke refunder bar. Vi opfordrer alle kunder til at tegne en afbestillingsforsikring og læse bestemmelserne godt igennem.

Bestilling samt vilkårene på deltagerbeviset er bindende for rejsearrangøren og kunden, når rejsen er betalt, og deltagerbeviset (fakturaen) er udstedt. Kunden har ved sin indbetaling bekræftet vilkårene, som er oplyst på deltagerbeviset. Medbring venligst deltagerbevis og kvittering for indbetaling på rejsen.

Manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling jf. betalingsbetingelser annulleres rejsen og et evt. indbetalt depositum mistes.

Rejsens pris
Rejsens pris er beregnet på grundlag af glædende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Papuga Holidays ApS forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage sådanne prisforhøjelser eller prisnedsættelser, som forårsages af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af priser for den pågældende rejse. Alle særlige aftaler mellem Papuga Holidays og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsætter vi, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.

Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Afbestilling af pakkerejsen
Normale afbestillingsvilkår
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

Ændringer og aflysning på kundens foranledning
Bemærk venligst, at der skelnes mellem almindelige pakkerejser med fly og cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark

Flyrejser
Fly- og hotellogistik kan være en svær størrelse at ændre, da fleksibiliteten kan være begrænset, men vi vil altid gerne være behjælpelige med at tilpasse rejsen, så den lever op til vores gæsters behov.

Hvis man som gæst, efter betaling af depositum eller rejsens fulde betaling, ønsker at lave ændringer vedr. afrejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltager eller destination, ændrer vi efter følgende regelsæt.

Regler for ændringer af pakkerejser med mere end 60 dage til afrejse:
• Ændringsgebyr min. 1000,- pr. person. (ved eks. ændring af afrejsetidspunkt eller ændring af hotel)
• Navneændring min. 1000,- pr. person. (ved navneændring på billetten) *

*Flyrejser med rutefly/fleksible pakkerejser er underlagt særlige vilkår og restriktioner, og der kan oftest ikke foretages ændringer. Kan der i særlige tilfælde foretages ændring af rutefly, opkræves der yderligere et ændringstillæg efter flyselskabets regler udover overstående.
Flybilletter anses ikke for endeligt bekræftede, før vi har modtaget fuld betaling for disse og har gennemført betalingen til flyselskabet. Under visse omstændigheder kan denne betalingsproces resultere i øgede flypriser, for hvilke PAPUGA HOLIDAYS ikke påtager sig ansvar.

Ændringer af pakkerejser med mindre end 60 dage til afrejse kan kun ske i særlige tilfælde.

Øvrige rejser (heriblandt etapeture)
Regler for ændringer af pakkerejser med mere end 120 dage til afrejse:
• Ændringsgebyr min. 1500,- pr. person.

Regler for ændringer af pakkerejser med mindre end 120 dage til afrejse:
• Afhænger af den enkelte rejse og rejsens sammensætning og kan kun ske i særlige tilfælde.

Flyrejser & overdragelse af rejse
Ved pakkerejser med fly kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 60 dage før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 1000,00 pr. person. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 1000,00.
Ændringsgebyret afregnes til den oprindelige rejsedeltager og skal være os i hænde inden vi udsteder og fremsender nye rejsedokumenter.

Cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark kan ikke overdrages til en anden deltager.

Afbestilling
Bemærk venligst, at der skelnes mellem almindelige pakkerejser med fly og cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark

Kunden har ret til inden afrejsen at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunkt for afbestilling og pakkerejsens karakter.
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet forsikring samt andre gebyrer/tilkøb.
Desuden gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling af en pakkerejse indtil 90 dage før afrejse mistes det indbetalte depositum samt andre gebyrer/tilkøb.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 60-89 dage før den aftale afrejsedag er 50% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 59 – 28 dage før den aftalte afrejsedag er 60% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 28 – 21 dage før den aftalte afrejsedag er 85% af rejsens pris tabt.
4 Ved afbestilling af pakkerejser senere end 21 dage før den aftalte afrejsedag er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.

Cykelrejser til Paris, Alsace, Berlin, Danmark Rundt m.fl.
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder depositum og en eventuel tegnet forsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af en cykelrejse mere end 180 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag à kr. 1500,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af en cykelrejse mindre end 180 dage, men tidligere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 6000,00 pr. person.
3. Enkeltværelsestillæg refunderes ikke.
4. Ved afbestilling af en cykelrejse mindre end 60 dage, men tidligere end 45 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 10000,00 pr. person.
5. Ved afbestilling en cykelrejse senere end 45 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
6. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.
7. I enhver henseende forpligter kunden sig til, at købe det cykeltøj der er bestilt. Dette gør sig også gældende for tøj der er inkluderet i rejsens pris. Prisen fratrækkes en evt. udbetaling eller afregnes særskilt.
8. Vi forbeholder os retten til at ændre eller annullere mulige aflæsningssteder i tilfælde af for få tilmeldinger.
9. Vi forbeholder os retten til at ændre i hjemrejsedage/måde i tilfælde af for få tilmeldinger.
10. Priser baseret på rutefly er med forbehold for allotment & prisjusteringer.

Længere etapeture (Eks. Barcelona, Gibraltar, Sicilien, mfl.)
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder depositum og en eventuel tegnet forsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af rejsen mere end 200 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag à kr. 2500,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af rejsen mindre en 200 dage, men tidligere end 60 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 8000,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af rejsen mindre end 60 dage, men tidligere end 45 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af depositum på kr. 12000,00 pr. person.
3. Ved afbestilling af rejsen mindre end 45 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.
6. I enhver henseende forpligter kunden sig til, at købe det cykeltøj der er bestilt. Dette gør sig også gældende for tøj der er inkluderet i rejsens pris. Prisen fratrækkes en evt. udbetaling eller afregnes særskilt.
7. Priser baseret på rutefly er med forbehold for allotment & prisjusteringer.

En framelding/afbestilling er skal under alle omstændigheder ske på mail til papuga@papugaholidays.dk.

En framelding/afbestilling er bindende i det øjeblik den bekræftes af Papuga Holidays og kunden kan i tilfælde af efterfølgende ændring/aflysning af rejsen ikke gøre krav på yderligere refundering.

Rejsen kan ikke gennemføres grundet udrejseforbud

Hos Papuga Holidays følger vi vejledningerne hos Udenrigsministeriet, for at skabe tryghed for vores kunder. Såfremt Udenrigsministeriet fraråder rejser til din kommende feriedestination 14 dage før det aftalte udrejsetidspunkt, kan du gebyrfrit om booke din rejse eller annullere og få dine penge refunderet.

I enhver henseende forpligter kunden sig til at købe det cykeltøj der er bestilt. Dette gør sig også gældende for tøj der er inkluderet i rejsens pris.
Tøjet kan afhentes på vores kontor eller fremsendes til kunden jvf. aftale.

Tilbagebetaling sker uden unødig forsinkelse og senest 21 dage efter den aftalte udrejsedag.

Generelt for cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark

Såfremt en deltager ikke møder op til det forventede antal træningssamlinger eller lever op til de konditionsmæssige og fysiske krav der stilles for at følge det øvrige hold, forbeholder Papuga Holidays sig retten til at annullere turen for deltageren.
Man skal kunne følge med holdet med den gennemsnitsfart der er fastsat. Denne varierer fra den enkelte tour.
Holdkaptajnen/guiden vil løbende vurdere hvorvidt en deltager opfylder de fysiske krav.
Såfremt Papuga Holidays vælger at tage en deltager af et hold, refunderes 50 % af rejsens fulde pris – med et fradrag for team tøj i tilfælde af, at det er udleveret.

Fælles cykelrejser hvor vi cykler fra start
I tilfælde af faldende deltagerantal forbeholder vi os retten til at ændre på startsted samt sammensætning af teams.

Ændringer i ruter
Vi forbeholder os retten til at ændre i planlagte ruter i forhold til vejr og andre udefrakommende faktorer.

Cykeltøj i forbindelse med cykelrejser/ture
Tøjet kan ikke returneres eller byttes.
I enhver henseende forpligter kunden sig til, at købe det cykeltøj der er bestilt. Dette gør sig gældende uanset om rejsen aflyses af kunden eller Papuga Holidays og gælder også for tøj der er inkluderet i en pakkerejse. Prisen fratrækkes en evt. udbetaling eller afregnes særskilt.
8. Vi forbeholder os retten til at ændre eller annullere mulige aflæsningssteder i tilfælde af for få tilmeldinger.

Guider og cykelniveauer
Det er forskelligt hvor mange guider der er tilknyttet hver rejse. Dette afhænger af destination, niveau mm.
Cykelniveauer fremgår af den enkelte rejse. Vi forbeholder os retten til at reducere i antallet af niveauer afhængig af deltagerantal.

Vandrerejser
Vandreture i bjergene kan være fysisk krævende og det forventes, at deltageren er i god fysisk form, ikke lider af akutte, kroniske skader eller kardiovaskulære sygdomme, der forhindrer moderat motion.
Alle vandreruter er på godkendte stier og vi begiver os ikke ud på usikker grund med frit fald.
Det kræves at alle deltagere har en ulykkesforsikring.
Deltagerne skal have behagelige tøj, der er tilpasset til årstiden, sportssko (bedre trekking støvler med beskyttelse på ankel og gummisål), solbeskyttelse (creme og hat), energimad (frugt, nødder, sukker arter) og 2 liter vand.
Alle vandrerejser er ledsaget af lokale og danske vandreguider. 
Det er udelukkende vandreguiderne der har beføjelse til at afgøre, om en udflugt skal suspenderes eller ændres på grund af vejr, tekniske eller andre grunde.

Flybilletter
Det er vigtigt at du skriver dit pasnavn ved bestilling af rejse da dette bruges til udstedelse af flybillet.
Ved ændring af navn efter udstedelsen opkræves et gebyr på kr. 600,- pr. ændring, samt gebyret til flyselskabet som kan variere fra selskab til selskab.

Tilkøb af flybilletter med rutefly
Ved bestilling af flybilletter med rutefly igennem Papuga Holidays, pålægges et administrationsgebyr på kr. 400,- pr. person.
Bemærk at vi bestiller Flex billetter med mulighed for at annullere billetten gebyrfrit.

Administrationsgebyret er ikke refunder bart i tilfælde af annullering/aflysning af rejsen.

Turistskatter
Eco Tax er ikke inkluderet i prisen og betales af kunden ved ankomst på hotellet.

Mallorca
Alle hoteller på Mallorca opkræver Ecotax på 2-5 euro pr. nat pr. gæst fyldt 16 år. Skatten kompenserer for den CO2-udledning, turisme medfører. Beløbet afregnes direkte ved ankomst til hotellet, og prisen afhænger af hotellets officielle kategori.

Grækenland
Alle hoteller i Grækenland opkræver fra d. 01.01.2018 turistskat. Skatten kompenserer for den CO2-udledning, som turismen medfører. Skatten afregnes direkte til hotellet. Beløbet afhænger af hotellets officielle kategori, men det er ca. 0,5-4 euro pr. værelse pr. dag.

Vi tager forbehold for ny indførte turistskatter som ikke er angivet under vires betingelser.

Afbestilling ved sygdom, m.v.
De kan ved rejsens bestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre Dem mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen pga. pludselig opstået sygdom. De kan tegne Deres afbestillingsforsikring, når de bestiller rejsen hos Papuga Holidays.

Papuga Holidays’ ændring af rejsen
Papuga Holidays er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med programmet med forbehold for ændring i rækkefølgen af programmets indhold. Papuga Holidays kan dog ændre oplysninger i programmet, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden informeres om ændringerne. Papuga Holidays’ forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de som leveres af andre end Papuga Holidays. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Annullering af rejsen
Vi forbeholder os retten til at annullere en rejse ved for få tilmeldinger til den enkelte rejse. Kunden vil da få tilbud om at blive overført til en anden rejse. En evt. prisdifference vil blive refunderet/pålagt kunden.
Er kunden forhindret i at deltage på en anden rejse, refunderes det fulde indbetalte beløb.

Forbehold for trykfejl i prissætning
Vi tager forbehold for evt. ændringer i tastefejl i prissætningen på den enkelte rejse og kan ikke drages til ansvar herfor.

Storkonflikt og strejke
Vi henholder hos altid til vores underleverandørers rejsebestemmelser.
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis bureauet finder at tvingende forhold gør det nødvendigt. Endvidere kan aflysning finde sted ved for lille tilslutning til en rejse. Alle indbetalte beløb vil da blive refunderet.
Papuga Holidays påtager sig intet ansvar for forsinkelse på grund af trafik o.lign.

Opsamling/aflæsning
Opsamlingsbusserne kan være uden faciliteter. Hvis der kun er få deltagere på et opsamlingssted eller aflæsningssted, kan opsamling/aflæsning finde sted i personbil eller med tog. Mødetid er senest 15 minutter før afrejse. Ved forsinket ankomst/hjemkomst kan der ikke forventes godtgørelse til tog, taxi, hotelovernatninger m.v.

Pas
Kontroller at Deres pas er gyldigt, og husk at medbringe det på alle rejser til udlandet.

Bagage
Selskabet påtager sig intet ansvar for bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Deltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen. De bør kontrollere, at dette finder sted.

Forsikring
Vi anbefaler rejse- og bagageforsikring samt afbestillingsforsikring. Medbring Deres gule sygesikringsbevis samt evt. tegningsbeviser fra din rejseforsikring. Vi samarbejder med GOUDA rejseforsikring, som vi henviser til.

Cyklerne skal forsikres gennem eget forsikringsselskab. Det gælder både på turen og under evt. transport med fly/bus/bil/færge/tog osv.

Glemte sager
Glemte sager skal efterlyses inden 8 dage. Forsendelse mod betaling af gebyr på kr. 150,00 plus porto.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Papuga Holidays. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Papuga Holidays senest 8 dage efter rejsens afslutning. Ethvert krav mod Papuga Holidays skal afgøres af dansk ret.

Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl i programmerne og på hjemmesiden, samt ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Værneting og lovvalg
Alle konflikter, krav, og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Papuga Holidays skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Papuga Holidays følger, eller anlægges ved den danske domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlige kompetent. Sager skal behandles efter de danske materielle regler og love.